Thông tin truyện

Xuy Thần

Xuy Thần

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


"Thổi ngưu bức hệ thống phát hiện túc chủ, khóa lại bên trong, xin đợi..."

Nghe trong đầu băng lãnh máy móc âm, hệ thống gia thân Trương Tiểu Kiếm một mặt mộng bức: "Cái gì hệ thống? !"

Danh sách chương