Thông tin truyện

Xuất Danh Thái Khoái Chẩm Yêu Biện

Xuất Danh Thái Khoái Chẩm Yêu Biện

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra

Bởi vì ca sĩ ngoài ý muốn vắng mặt, bức bách tại áp lực, Vương Hoàn đứng ra hát một ca khúc. . . Không nghĩ tới cứ như vậy nổi danh.

[Quăng phiếu truyện hoặc...