Thông tin truyện

Vu Tụng

Vu Tụng

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Một bộ truyện thời kỳ hồng hoang, máu đổ trăm vạn dặm, nhân loại như sâu kiến
Đông phương vs Tây phương, Bi ca cùng bi kịch