Thông tin truyện

Vu Sư Dưỡng Thành Hệ Thống

Vu Sư Dưỡng Thành Hệ Thống

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Colin mang theo phù thủy nuôi thành hệ thống xuyên qua đến một cái thấp ma thế giới, trở thành duy nhất phù thủy.

Phép thuật, huyết thống, luyện kim, thuốc phép, giáp máy... Các loại siêu phàm sức mạnh tại Colin trên tay không ngừng hiện lên.

Nhìn hắn làm sao cướp đoạt dị vị diện tài nguyên, thúc đẩy toàn bộ thế giới phát triển, chinh chiến vạn giới, thành tựu vô thượng phù thủy.