Thông tin truyện

Vũ Động Càn Khôn

Vũ Động Càn Khôn

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn!

Sách mới cầu cất chứa, cầu đề cử, tạ mọi người O(∩_∩)O~

Danh sách chương