Thông tin truyện

Võng Du Trùng Sinh Chi Thực Vật Chưởng Khống Giả

Võng Du Trùng Sinh Chi Thực Vật Chưởng Khống Giả

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra


Ai nói chỉ có thế giới trò chơi có thể ảnh hưởng thế giới hiện thực?

Thế giới hiện thực như thế có thể ảnh hưởng trò chơi thế giới, trùng sinh hồi đến điểm bắt đầu Lâm Xuyên muốn làm chuyện thứ nhất, chính là nghĩ biện pháp tiến vào trò chơi, trở thành một NPC.

Ai nói thực vật sư không có lực công kích? Xem ta Peashooter đại sát tứ phương!

Ai nói thực vật sư không có tác dụng, hạ phụ bản cũng không có ai muốn? Ta giết địch, khốn địch, trị liệu mọi thứ tinh thông, không cần người khác, chính ta liền có thể hạ phụ bản thông sát.

Danh sách chương