Thông tin truyện

Võng Du Tam Quốc Chi Vô Song

Võng Du Tam Quốc Chi Vô Song

Tác giả:

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra


« đế quốc » toàn bộ trò chơi địa đồ liền là làm lớn ra hơn ngàn lần thế giới địa đồ. Mỗi cái quốc gia biên giới thì là từ trong hiện thực biên giới đến quyết định.

Đương nhiên, về sau « đế quốc » bên trong người chơi có thể phát động quốc chiến, đi chủ động xâm lấn quốc gia khác

Danh sách chương