Thông tin truyện

Võng Du chi Thánh Tượng

Võng Du chi Thánh Tượng

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra


Đệ nhất sinh hoạt chức nghiệp trọng sinh năm mươi năm trước đó, ở kiếp trước thất bại, một thế này đền bù. Cái gì? Ngươi nói sinh hoạt chức nghiệp không được! Nhìn ta Lỗ Ban đại quân. Thượng, sản xuất hàng loạt Lỗ Ban số 7. Cái gì? Ngươi nói ta sinh hoạt chức nghiệp không có địavị? Mặc kệ cái gì, đều muốn nhìn ta sắc mặt. Hán Vũ Đế Lưu Triệt: "Quả nhân muốn trùng tu Vị Ương Cung, không biết các hạ có thể có thời gian." Đường Thái Tông Lý Thế Dân: "Xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, buông tha Võ Mị Nhi." Thành Cát Tư Hãn: "Mời thiên thần không muốn ngăn cản ta nhất thống giang sơn." ...

Danh sách chương