Thông tin truyện

Võng Du Chi Nghịch Thiên Đạo Tặc

Võng Du Chi Nghịch Thiên Đạo Tặc

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra


Vứt ta đầu, rải ta nhiệt huyết!

Lấy ta chi thân, vệ ta thủ túc!

Lấy ta máu, hãn ta vinh quang!

Ta chi nhiệt huyết, vĩnh không tắt!

Ta chi vinh quang, vĩnh không rơi xuống!

Đỉnh cấp player Lý Phong gặp phòng làm việc chèn ép, dưới cơn nóng giận trả giá to lớn đánh đổi cùng phòng làm việc giải ước.

Sau khi đúng lúc gặp tân game giả lập Hoang Cổ Thế Đại Open Server, Lý Phong cũng đem lấy người tự do thân phận, tiến vào Hoang Cổ Thế Đại.

Đây là do một đỉnh cấp player, ở game giả lập bên trong nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu!

Danh sách chương