Thông tin truyện

Võng Du Chi Mạt Nhật Kiếm Tiên

Võng Du Chi Mạt Nhật Kiếm Tiên

Tác giả:

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra


Trong đại vũ trụ, chủng tộc mọc như rừng, trên địa cầu bị phát hiện một khắc kia, liền nhất định những chủng tộc khác xâm phạm. Vì sinh tồn, Trái Đất ý chí giác tỉnh, trọng sinh mười năm Hứa đỉnh, ở trận này tựa như trò chơi, tựa như Tận Thế thế giới, bắt đầu một bộ rộng lớn mạnh mẽ lữ trình cầu sinh.

Xây dựng thành trì ... ngày up tầm 10-20c
bên trung hơn 800c

Danh sách chương