Thông tin truyện

Võng Du Chi Dung Binh Thế Giới

Võng Du Chi Dung Binh Thế Giới

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra

lính đánh thuê, có được bản thân trí năng ý thức, có thể thay thế người chơi xuất chinh tác chiến, cày quái, đánh phó bản.

Lính đánh thuê thế giới, một cái...

Danh sách chương