Thông tin truyện

Võng Du Chi Chư Hầu Tranh Bá

Võng Du Chi Chư Hầu Tranh Bá

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra

Thần Tinh sáng tạo vô song thế giới, toàn cầu người chơi giáng lâm, Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ, khác biệt triều đại ở đây hỗn chiến, quần hùng tranh...

Danh sách chương