Thông tin truyện

Võ Phá Hư Không Kháo Đả Tạp

Võ Phá Hư Không Kháo Đả Tạp

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

La Thập An xuyên qua tới, mở ra đánh thẻ hệ thống.

Mỗi lần đánh thẻ cảnh giới đều sẽ có tăng lên, còn có nhiệm vụ ẩn, sau khi hoàn thành liền có thể không...

Danh sách chương