Thông tin truyện

Vô Nhai Đạo Chủ

Vô Nhai Đạo Chủ

Tác giả:

Thể loại:

Võ Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Thương mang đại địa, long xà cùng nổi lên. Võ đạo, Tiên đạo, Thần đạo, Vu Đạo, Quỷ đạo. . . Ba ngàn đại đạo, đường đường thông suốt, đạo đạo đều là vọng, lúc vậy. Mệnh vậy!

Hồng trần như ngục,, chúng sinh đều là khổ. Trúc nội cảnh, phá hư vọng, độ bể khổ, đạt bờ bên kia, từ đó mệnh ta do ta không do trời.

Danh sách chương