Thông tin truyện

Võ Lâm Việt

Võ Lâm Việt

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Qua bao giông tố cuối đời Hậu Lê nước ta loạn lạc quyền thần rơi tay Mạc Gia....Võ Lâm Việt bao phen sóng gió, đoàn kết tiêu diệt mật thám từ Trung Hoa và an bang, định quốc...

Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối