Thông tin truyện

Vô Địch Tòng Dung Hợp Vạn Vật Khai Thủy

Vô Địch Tòng Dung Hợp Vạn Vật Khai Thủy

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra

Ta có cái ngọn lửa thỏ, ta có cái độc ong, ách, ngọn lửa độc ong chúa! Ta có cái băng sương dực long, ta có cái lôi giao, dung hợp! Xuất hiện đi, băng dực lôi...

Danh sách chương