Thông tin truyện

[Việt Nam] Thiêng Liêng

[Việt Nam] Thiêng Liêng

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


TIỂU THUYẾT NHIỀU TÂP̣

THIÊNG LIÊNG

TÁC QUYỀN THUỘC VỀ TRẦN THỊ THANH LỊCH VÀ GIA ĐÌNH

ĐĂNG TẢI DBTN


Thể loại : Hư cấu . Siêu nhiên .

Không gian của truyện : VIỆT NAM cổ xưa ( và mở rộng hơn )

Thời gian của truyện : Thời đại đồ đồng ( khoảng 1000 trước công nguyên )

Danh sách chương