Thông tin truyện

[Việt Nam] Sơ Thảo Lịch Sử Phong Trào Cộng Sản Ở Đông Dương

[Việt Nam] Sơ Thảo Lịch Sử Phong Trào Cộng Sản Ở Đông Dương

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Không chỉ là tấm gương kiên trung bất khuất, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập còn là cây bút lý luận sắc bén, giàu tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, lý luận.


Một trong những tác phẩm quan trọng do Hà Huy Tập biên tập ... là cuốn Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương, viết năm 1933 bằng tiếng Pháp, bút danh Hồng Thế Công, có Lời tựa của André Marty và Lời giới thiệu của Nguyễn Quốc Tế. Trong Lời cùng bạn đọc, Hà Huy Tập viết: “Cuốn sách này được viết ra một cách vội vàng và trong những điều kiện khó khăn, nên chỉ là bản phác thảo đầu tiên, một loại thử bàn về lịch sử Đảng Cộng sản Đông Dương. Nó có thể có nhiều sai lầm bởi vì khi viết chúng tôi không có tư liệu đầy đủ và chính xác, vả lại trong khi tiến hành, chúng tôi lại thiếu cả sự chỉ đạo. Tuy vậy, nó vẫn hy vọng có thể phục vụ cho các đảng viên trẻ và công nhân cách mạng để họ có thể hiểu Đảng chúng ta, tránh những sai lầm và rút ra những kinh nghiệm bổ ích trong ba năm đấu tranh anh hùng của quần chúng lao động Đông Dương và người lãnh đạo họ, Đảng Cộng sản Đông Dương”.

Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối