Thông tin truyện

[Việt Nam] Ông Đội Cấn

[Việt Nam] Ông Đội Cấn

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Ca ngợi cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 do Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến lãnh đạo, nhà chí sí yêu nước – cụ nghè Tập Xuyên Ngô Đức Kế lúc đó đang bị giam cầm trong ngục tù Côn Đảo đã viết 6 bài thơ, sau được chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng sưu tập in trong Thi tù tùng thoại. Có bài viết:Hạn địa hà lai tịch lịch thanh

Sổ trùng địa ngục kiếm năng minh

Ngã Nam cách mạng anh hùng sử

Thiên cổ thùy san Trịnh Đạt danh.


Có nghĩa là:

Giữa đất bằng từ đâu vọng lại tiếng sấm sét?

Ở chốn mấy tầng địa ngục mà kiếm có thẻ khua vang

Trong cuốn sử anh hùng cách mạng nước Nam ta

Nghìn đời ai bỏ được tên ông Trịnh Đạt!