Thông tin truyện

[Việt Nam] Nguyễn Thái Học

[Việt Nam] Nguyễn Thái Học

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


"Cuốn sách này luôn mang lại giá trị như một tư liệu lịch sử và là một trong những ấn phẩm sớm nhất viết và tôn vinh một trong những gương mặt tiêu biểu nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam"

- Nhà sử học Dương Trung Quốc

Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối