Thông tin truyện

[Việt Nam] Nàng Công Nữ Ngọc Vạn

[Việt Nam] Nàng Công Nữ Ngọc Vạn

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Thật ra tự cổ chí kim, từ đông sang tây, việc dùng đàn bà vào mưu đồ chính trị thời nào, nơi nào mà chẳng có, có gì là lạ đâu? Làm được các việc đó đều phải là những kẻ bản lãnh hơn người, chứ đâu phải ai cũng làm được? vì quá trọng quan niệm chính nhân quân tử mà bỏ qua công lao của một người, đặc biệt là một người đàn bà, qua một quá trình hơn năm mươi năm chịu đau khổ, chịu cô đơn, lao tâm khổ trí vì đại cuộc thì thật là không công bằng!