Thông tin truyện

Viễn Đông Vương Đình

Viễn Đông Vương Đình

Tác giả:

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


"Không có đồ vật gì một vòng xung phong không giải quyết được, nếu có, vậy thì lại hướng một vòng." Vận mệnh nữ Thần tuyển dân, Viễn Đông toàn cảnh chi Vương, "Kẻ xuyên việt" Roland. Colus như thế nói.