Thông tin truyện

Vi Tử Giả Đại Ngôn

Vi Tử Giả Đại Ngôn

Thể loại:

Linh Dị

Trạng thái:

Đang ra


Pháp y Chu Hải, mang ngươi xé ra huyết tinh ngang ngược giết người hiện trường,

Tìm kiếm khó phân thật giả quỷ dị vụ án,

Hoàn nguyên nhất âm u vặn vẹo nhân tính.

Âm mưu!

Truy tung!

Giết chóc!

Từng cái ly kỳ vụ án không ngừng trình diễn.

Ngươi chuẩn bị xong chưa?

Danh sách chương