Thông tin truyện

Vị Diện Tam Quốc Tranh Bá

Vị Diện Tam Quốc Tranh Bá

Thể loại:

Quân Sự

Trạng thái:

Đang ra

Mưa gió, anh hùng nhi nữ, va va chạm chạm, kiếp này vì ngươi.

Các vị độc giả, Vị Diện Tam Quốc Tranh Bá, chính là một bộ viết mãnh tướng như mây, chiến đấu...