Thông tin truyện

Văn Ngu Cứu Thế Chủ

Văn Ngu Cứu Thế Chủ

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Nhìn phát chán mở nhược trí quang hoàn kẻ chép văn? Vậy liền tới gặp biết hạ thâm thúy nhất truyền thông chúa cứu thế đi. Toàn thế giới kẻ chép văn YY trói cùng một chỗ, bày quyển sách trước mặt cũng liền cùng nông phu huyễn tưởng "Hoàng đế nhất định cầm kim cái cuốc làm việc" LOW tất.

Danh sách chương