Thông tin truyện

Vạn Giới Điểm Danh Sách

Vạn Giới Điểm Danh Sách

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra

"Ba năm sau ta sẽ là cái gì hình dạng?" Đại học túc xá trong, mất ngủ Hứa Kỳ Tịch đang suy nghĩ.

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Hắn được muốn đáp án.

Danh sách chương