Thông tin truyện

Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống

Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Một lần bất ngờ, Lục Nguyên đã nhận được Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống.

Các loại đời mua đơn đặt hàng cuồn cuộn không đoạn.

Mỹ phẩm, lương thực, súng đạn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Tương lai khoa học kỹ thuật, ngoại tinh vật phẩm, không thiếu gì cả.

Một cái khổ bức đời mua được đến Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống sau, lên làm tổng giám đốc, nhậm chức CEO, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong cố sự.

Danh sách chương