Thông tin truyện

Văn Đạo Tổ Sư Gia

Văn Đạo Tổ Sư Gia

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Thiên Nguyên Đại Lục, một cái dùng võ lập mệnh thế giới, Võ đạo quán thông lịch sử, Văn đạo cực suy.

Ân Minh cầm Văn Thánh Nhân Hệ Thống, mở Văn khí, lập...

Danh sách chương