Thông tin truyện

Tuyệt Võ Chiến Tôn

Tuyệt Võ Chiến Tôn

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Tính danh: Võ Phá Thiên

Tính cách: Lười nhác

Vũ khí: Một thanh đại cầm, một cây trường thương

Công pháp: Vô Thượng Cửu Trọng Công

Nhân vật phản diện: Thiên hạ đều địch

... Một cuốn thần bí quyển da cừu, cải biến Võ Phá Thiên hết thảy...

Tuyệt võ chiến tôn, mà lại xem mà lại quý trọng!

Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối