Thông tin truyện

Tung Hoành Thiên Hạ Tòng Thiết Bố Sam Khai Thủy

Tung Hoành Thiên Hạ Tòng Thiết Bố Sam Khai Thủy

Thể loại:

Võ Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Ta, Trần Tuyên, Thiết Bố Sam đại thành.

Không có khác nói, chính là mãng.

Đánh cho đụng đến ta coi như ta thua.

Không đánh nổi liền bóp chết ngươi!

Danh sách chương