Thông tin truyện

Tung Hoành Nhân Sinh Tam Thiên Niên

Tung Hoành Nhân Sinh Tam Thiên Niên

Tác giả:

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


"Chủ tịch, đối phương là Tiên Thiên cao thủ, chúng ta làm sao bây giờ?"

"Bắt về cắt miếng nghiên cứu ".

"Chủ tịch, đối phương là cấp chín biến dị thú, chúng ta làm sao bây giờ?"

"Bắt về cắt miếng nghiên cứu."

"Chủ tịch, đối phương tự xưng là thần, chúng ta làm sao bây giờ?"

"Bắt về cắt miếng nghiên cứu."

"Không quan tâm hắn là cái gì, phàm là đối đầu, hết thảy bắt về cắt miếng nghiên cứu."

Danh sách chương