Thông tin truyện

Tuần Thiên Yêu Bộ

Tuần Thiên Yêu Bộ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Nhân quỷ khác đường, âm mộc phối hôn, hộc nữ báo ân, bách quỷ dạ hành, còn có thích ăn gan thận lấy tên đẹp Thủy Mộc tương sinh, đặc sắc hồ yêu...

Tại...

Danh sách chương