Thông tin truyện

Từ Quái Thư Bắt Đầu

Từ Quái Thư Bắt Đầu

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Một bản kỳ quái sách, mỗi ngày đều có thể rút ra võ học, đạo thuật, tiên pháp, thần thông, kỹ năng.

Trang sách lật ra, quần tinh chấn động, một đoạn mới...

Danh sách chương