Thông tin truyện

Từ Huấn Luyện Gia Bắt Đầu Đánh Thẻ

Từ Huấn Luyện Gia Bắt Đầu Đánh Thẻ

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Hoa quốc tổng huấn luyện gia hiệp hội cửa ra vào trước, dán một tấm Gengar cùng Nidoking đối chiến áp phích, cả nước thi đấu vòng tròn sẽ tại tháng mười ngay...

Danh sách chương