Thông tin truyện

Trường Mệnh Tửu Sư

Trường Mệnh Tửu Sư

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Thiếu niên Đinh Tỉnh kế thừa tổ nghiệp, cùng rượu kết xuống quan hệ chặt chẽ.

Hắn nếm bách thảo, thử trăm vị, riêng một ngọn cờ, tự sáng tạo tiền cổ...

Danh sách chương