Thông tin truyện

Trùng Sinh Mỹ Quốc Chi Phú Giáp Thiên Hạ

Trùng Sinh Mỹ Quốc Chi Phú Giáp Thiên Hạ

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Đi vào năm 1872 nước Mỹ, Lý Mục ban sơ ý nghĩ chỉ là đem Manhattan mua lại, đương một ngồi ăn rồi chờ chết siêu cấp quan to sống xa quê —— chỉ tiếc thân ở cái này đại thời đại, có một số việc không phải ngươi muốn trốn tránh liền có thể trốn tránh được.

Danh sách chương