Thông tin truyện

Trùng Sinh Chi Tiểu Ngoạn Gia

Trùng Sinh Chi Tiểu Ngoạn Gia

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


thế sự như kỳ, có người người trong cuộc khi quân cờ, có người tay cầm quân cờ làm người chơi. Đại người chơi loay hoay thương sinh, tiểu người chơi tự đắc phú quý. Tần Phong sống qua một thế lại tới, mở mắt ra, liền muốn từ quân cờ biến người chơi. Thế nhưng đại người chơi không dễ làm, tạm thời, liền làm cái tiểu người chơi, phú quý cả đời đi.

Danh sách chương