Thông tin truyện

Trùng Sinh Chi Phối Giả

Trùng Sinh Chi Phối Giả

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Cv: Tinh thần Đại Háng quá nặng cv không chịu nổi ... Xin chia tay
.
.Phương Tu mơ thấy một giấc mộng . trong mộng hắn trở thành một cái thỏa thích tại thời gian trường hà trên tồn tại , mặc dù không thể cải biến trường hà tốc độ chảy , không thể đảo lưu nhưng có thể xuyên thẳng qua hoặc nhảy ra thời gian trói buộc loại cảm giác này thoải mái phát nổ...

Cv : thay vì nv9 làm trung tâm của truyện như những truyện khác . Thì với ngòi bút của tác giả Xuy Phong lại để nv9 làm dẫn đạo giả hướng dần các nhân vật khác đi đến tiến hóa con đường . truyện được kể lại như một cố sự hay sự kiện của các nhân vật khác trong truyện!

Danh sách chương