Thông tin truyện

Tru Tiên Chi Thánh Ma Truyền Thuyết

Tru Tiên Chi Thánh Ma Truyền Thuyết

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Mạc Khoa nam yêu thích: tiểu thuyết trinh thám xưng hào: suy lý đế.

Không giải thích được đích xuất hiện tại tru tiên thế giới, nài sao Mạc Khoa chưa có xem tru tiên, cho nên Mạc Khoa bi kịch liễu, đánh hai mươi năm xì dầu. Thật vất vả chịu đựng ra khỏi đầu, nhưng bởi vì luyện chế pháp bảo bỏ lỡ Thất mạch hội vũ, bị Điền Bất Dịch mắng đích cái vòi phun máu chó, bất quá cơ hội chỉ biết để lại cho cho có chuẩn bị người.

"Chân tướng chỉ có một!"

Vả lại nhìn gà mờ suy lý đế như thế nào tung hoành tru tiên