Thông tin truyện

Trọng Quyền Xuất Kích

Trọng Quyền Xuất Kích

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra

"Lại xem người khác chi nghi mục như ngọn ngọn quỷ hỏa, lớn mật đi đi ngươi đêm đường!"

Đây là một cái mới cũ thời đại thay đổi về sau, nào đó táo...