Thông tin truyện

Trở Thành Thánh Nhân Là Lọai Gì Thể Nghiệm?

Trở Thành Thánh Nhân Là Lọai Gì Thể Nghiệm?

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra

Phong thần về sau, đã ngàn năm.

Tiệt giáo Thánh nhân tự nhốt Bích Du cung, tam giới thái bình.

Lúc này, Nhiên Đăng Cổ Phật chưa nhập diệt, Thích Già Như Lai còn...

Danh sách chương