Thông tin truyện

Trinh Quan Hàm Tế

Trinh Quan Hàm Tế

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra

"Bệ hạ, quản quản ngươi con rể Vi Hàm Tử đi, hắn lại muốn tại ngoài cửa đông đơn đấu đám kia đại thần!" Một cái đại thần chạy đến Cam Lộ Điện đối...

Danh sách chương