Thông tin truyện

Trận Khống Càn Khôn

Trận Khống Càn Khôn

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Nhất niệm thông vạn trận, vạn trận khống càn khôn.

Tần tộc thiếu niên bị người độc hại, lại ngoài ý muốn đạt được thần bí trái tim.

Danh sách chương