Thông tin truyện

Tòng Tây Du Khai Thủy Luyện Tập Phản Sáo Lộ

Tòng Tây Du Khai Thủy Luyện Tập Phản Sáo Lộ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Túc chủ muộn xuất thế năm trăm năm, phản sáo lộ thành công thu hoạch được. . .

Túc chủ không đi bái sư, phản sáo lộ thành công thu hoạch được. . .

Túc chủ...

Danh sách chương