Thông tin truyện

Tòng Kim Thiên Khai Thủy Kiểm Chúc Tính

Tòng Kim Thiên Khai Thủy Kiểm Chúc Tính

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Xuyên qua đến một cái bị Cự Long, Cự Nhân, Thú Nhân cùng Tinh Linh thống trị thế giới, Nhân tộc chỉ là bốn đại chủng tộc phụ thuộc, Monrei biểu thị tương lai...

Danh sách chương