Thông tin truyện

Tòng Kim Thiên Khai Thủy Đương Thành Chủ

Tòng Kim Thiên Khai Thủy Đương Thành Chủ

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Lưu Phong ngoài ý muốn có được vừa đi vừa về xuyên việt qua dị giới năng lực, còn có được một trong đó không gian, làm lên hai thế giới hai đạo con buôn.

Khi...

Danh sách chương