Thông tin truyện

Tòng Khế Ước Tinh Linh Khai Thủy

Tòng Khế Ước Tinh Linh Khai Thủy

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến.

Sông núi cỏ cây đều có thể thành tinh, đồ cổ đao kiếm cũng có thể thai nghén sinh linh?

Văn lý bên ngoài còn...

Danh sách chương