Thông tin truyện

Tòng Đấu La Khai Thủy Đả Tạp

Tòng Đấu La Khai Thủy Đả Tạp

Tác giả:

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Xuyên qua Đấu La Đại Lục, vốn định cá ướp muối cả đời Vương Phong, lại ngoài ý muốn mở ra đánh thẻ hệ thống phụ trợ!"Đinh, Đấu La Đại Lục kịch bản...

Danh sách chương