Thông tin truyện

Tối Cường Xuyên Toa Vạn Giới Hệ Thống

Tối Cường Xuyên Toa Vạn Giới Hệ Thống

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Phàm xuyên qua đến thế giới kịch bản Lộc Đỉnh Ký, xuyên thẳng qua vạn giới hệ thống, bắt đầu hắn con đường thành thần.
Main cơ...

Danh sách chương