Thông tin truyện

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Hệ thống thăng cấp mạnh nhất giới thiệu vắn tắt: ngươi thấy qua giết gà tuôn ra thần cấp huyết mạch chưa ? Ngươi thấy qua giết con cóc tuôn ra thần phẩm vũ kỹ chưa ? Ngươi thấy qua cả thế giới phụ nữ vì hắn một người người đàn ông điên cuồng chưa ? Vai gánh Đồ long đao, tay cầm chư thần kiếm, anh liền hỏi một câu, " Con mẹ nó, còn có ai?" Trạch nam Long Phi mang một khoản cuồng bạo hệ thống chuyển kiếp tới, giết quái thăng cấp, giết người cũng thăng cấp, nghiền ép tam giới, đánh bể hết thảy người không phục

Danh sách chương